Vizuální identita Ponec

Pro divadlo PONEC jsme připravili redesign vizuální identity, který byl promítnut do plakátů, programů divadla, webbanerů a dalších materiálů. Kompletní grafický servis jsme divadlu PONEC a festivalu TANEC PRAHA poskytovali v letech 2007 až 2011.