Kalendář 2013 Kooperativa

Pro pojišťovnu Kooperativa jsme vytvořili kalendář 2013, kde jsme využili stávajících sloganů kampaně Mosty a doplnili je o originální vtipné autorské ilustrace.