VÝROČNÍ ZPRÁVA

VIG RE

výroční zpráva | tiskoviny | web

Výroční zprávu pro zajišťovnu VIG Re v roce 2012 jsme pojali přes umění a vytvořili jsme sadu originálních i přejatých obrazů se zakomponovaným symbolem karabiny, klíčového vizuálního prvku zajišťovny. Koncept zakládající se na nápaditosti, hravosti a zásadně nižší konzervativnosti oproti tradičním zajišťovnám jsme rozpracovali i do dalších materiálů – leták, web, inzerce, PF.