VIZUÁLNÍ IDENTITA

Garamond

vizuální identita | slogan | tiskoviny | web

Pro tiskárnu A.R.Garamond jsme připravili nové logo a kompletní vizuální identitu vycházející z prvků fontu Garamond. Se sloganem Tiskneme pozitivně jsme připravili nové webové stránky, do kterých jsme promítli novou vizuální identitu.